Můj příběh
                                                                                                      Každý máme svou cestu

Na začátku nového milénia jsem měla velké zdravotní problémy, které vyústily v rakovinu prsu. V r. 2002 jsem podstoupila kompletní léčbu rakoviny a o rok později jsem se začala zajímat o tchaj-ťi. Slyšela jsem o něm v rádiu od Zory Jandové, jak je prospěšné pro naše zdraví. Podařilo se mi ve Zlíně najít skupinu, kterou vedla Jana Wolfová. Přihlásila jsem se do kurzu a začala jsem se intenzivně učit vše, co nám Jana předávala. Cvičila jsem denně, vše, co jsem si zapamatovala a na každé další lekci jsem si opravila chyby. Znovu jsem pocítila velkou radost ze svého života, byla jsem celým systémem tchaj-ťi unesena, cítila jsem se šťastná. Praktikování tchaj-ťi mi přinášelo dobré zdraví a uvolňovalo i psychické napětí. V umění tchaj-ťi stále nacházím nové a nové poznání, které mě inspiruje a naplňuje.

Zhruba po třech letech intenzivního praktikování mi Jana navrhla, abych začala s výukou tchaj-ťi ve Slušovicích. Protože jsem byla už 10 let činná ve spolku SK Slušovice, kde jsem před onemocněním vedla pohybové kroužky a basketbal dětí, tak jsem pod SK otevřela první kurz tchjaj-ťi ve Slušovicích. Tento kurz pokračuje i nadále.

Chtěla jsem se dále vzdělávat a poznávat hlubší principy tchaj-ťi. Navštěvovala jsem semináře tchaj-ťi v Praze, Brně, ve Fryštáku. V Brně jsem v r. 2008 absolvovala kurz cvičitele jógy III. třídy, protože se mi nedařilo najít tchaj-ťi školu, ve které bych mohla získat certifikát lektora. Toto se mi podařilo až v r. 2016, v Taichi Asociaci ČR pod velením Lenky Ryškové, která vede skvělou trenérskou školu taichi. Konečně se mi splnil sen.

V průběhu hledání tchai-ťi školy mě přivedla lektorka tchaj-ťi v Talavanu na myšlenku masérského kurzu. Došlo mi, že mě vždy zajímal pohyb a lidské tělo a že cvičení  tchaj-ťi a masáže by mohla být velmi dobrá kombinace. Už v mládí jsem masírovala spolužačky nebo rodinné příslušníky. U Jany Wolfové jsme se také učili automasážím, včetně reflexní masáže. Našla jsem si tedy na internetu masérskou školu ve Zlíně a přihlásila se tam.  Po absolvování masérského kurzu už byl jenom krůček k tomu, abych se začala masážím a výuce tchaj-ťi věnovat naplno.