Co je tchaj-ťi
                                                                                                           Jdeme svému zdraví vstříc

Co je to tchaj-ťi?

Tchaj-ťi, správně tchaj-ťi čchüan. je tradiční čínské bojové umění, patřící do skupiny kung fu. Toto umění je dnes cvičeno pro své příznivé účinky na naše zdraví. Jsou to sestavy jednotlivých pohybů, které se provádějí v pomalém rytmu a na sebe navazují. Při cvičení se učíme uvolňovat a dýchat, učíme se pohybovat plynule, jako když teče voda. Jednotlivé prvky jsou vesměs prováděny v kruhovitém pohybu, takže se postupně v těle uvolňuje napětí a pohyb se pak stává lehkým. Pravidelné praktikování tchaj-ťi čchüan příznivě působí na:

  •  kardiovaskulární systém
  •  trávicí systém
  • dýchání
  • klouby a svaly
  • psychiku

Pomocí tchaj-ťi posilujeme své fyzické tělo a mysl, může nám také pomoci v osobním růstu. Díky uvolnění psychiky nacházíme sami sebe, dostáváme se ke svému nitru, a tím si lépe uvědomujeme své přednosti i slabosti, které pak můžeme zdokonalovat nebo eliminovat.

Základním principem tchaj-ťi je uvolňování. Učíme se pohybovat se pevně a být při tom uvolnění. V tchaj-ťi je třeba se také naučit třem pilířům:

  1. zavěšení
  2. zakořenění
  3. držení čchi

 Zavěšení - temeno hlavy směřuje k nebi, zakořenění - nohy jsou pevně spojeny přes kořeny se zemí, držení čchi - pozornost ve spodním tan-tienu, energie dechu.